Tarieven – FysioHattem en Meer – Hattem

Tarieven

Tarieven

Tarieven 2019

 

Contracten:

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Wanneer u voldoende aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie, vergoedt uw verzekeraar de behandeling(en).

 

Vergoeding:

Als u geen recht heeft op vergoeding voor fysiotherapie of u geen aanvullende verzekering heeft, is de behandeling voor uw eigen rekening.

 

Tarieven: 

  €   17,50      Screening met toeslag aan huis                                                                                          

  €   17,50      Screening met toeslag instelling

  €   46,00      Screening/intake en onderzoek Fysiotherapie

  €   48,00      Screening/intake/onderzoek na screening met toeslag aan huis

  €   48,00      Screening/intake/onderzoek na screening met toeslag instelling

  €   35,00      Reguliere zitting Fysiotherapie

  €   48,00      Zitting Fysiotherapie aan huis inclusief toeslag

  €   48,00      Zitting Fysiotherapie in instelling inclusief toeslag

  €   45,00      Zitting Manuele Therapie

  €   48,00      Zitting Oedeemtherapie

  €   46,00      Intake en Onderzoek na Verwijzing

  €   49,50      Intake en onderzoek na verwijzing aan huis inclusief toeslag

  €   49,50      Intake en onderzoek na verwijzing in inrichting inclusief toeslag

  €   65,00      Eenmalig Consult + rapportage

  €   47,50      Rapportage schrijven

  €   28,00      Niet nagekomen afspraak   

                                                                                      

Aanvullende verzekering:

Het is uw eigen verantwoording na te gaan hoeveel fysiotherapie behandelingen worden vergoedt door uw zorgverzekeraar.

Afmelding:

Bij verhindering dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te melden. Niet nagekomen afspraken of te late afmelding worden bij de patiënt zelf in rekening gebracht, deze kunnen niet worden gedeclareerd bij de verzekering.